Compliance

Hire Impact voldoet aan alle vereisten op het gebied van compliance, waaronder:

  • SNA/NEN4400-1
  • WAADI
  • VCU
  • AVG - Privacy wetgeving
  • ABU CAO

SNA/NEN4400 - 1

Hire Impact werkt samen met One People Services. One People Services is met al haar juridische entiteiten geregistreerd bij de SNA (Stichting Normering Arbeid) en NEN 4400-1 gecertificeerd.

Raadpleeg het register met SNA gecertificeerde ondernemingen hier.

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. De voorwaarden voor vrijwaring zijn te vinden in de ‘wijziging leidraad invordering 2008’ van 27 juni 2012.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.


Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten. Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

WAADI

Sinds 1 juli 2012 is de wet Waadi van kracht. Waadi staat voor ‘Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs’. Bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen moeten als zodanig geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. De overheid wil met deze wet illegale arbeid en het uitbuiten van arbeidskrachten tegengaan. Iedere rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Hire Impact voldoet aan de wet Waadi. U kunt hier de Waadi-check uitvoeren.

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. Het is een programma waarmee u wordt getoetst en gecertificeerd op uw vermogen om samen met uw opdrachtgevers en kandidaten te werken aan een betere veiligheidscultuur.

VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij opdrachtgevers kunnen werken. En dan vooral voor uitzendorganisaties die kandidaten uitzenden naar VCA- of VCO-gecertificeerde bedrijven, of naar opdrachtgevers die van hun opdrachtnemers VCA eisen. Die bedrijven en opdrachtgevers moeten het gezag en toezicht over uw uitzendkrachten hebben. Hire Impact werkt samen met One People Services, welke VCU gecertificeerd is.

AVG - Privacy wetgeving

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hire Impact is zich bewust van deze regelgeving en houdt zich hieraan. Voor onze privacyverklaring klik hier.

ABU CAO

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen, die leden helpt om aan kwaliteitsvereisten te voldoen binnen uitzendwerk en payrolling. Hire Impact werkt samen met One People Services welke lid is van de ABU. Minder dan 10% van de uitzendondernemingen in Nederland is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Met onze samenwerkingspartner One People Services staan we voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat wij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd.

Meer informatie?

Let's get in touch

Bel me terug

Hi there!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Inschrijven

Hire Impact gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.